Line ID: 086-5222313
 +662-731-2011

วิธีการสั่งซื้อ/ชำระเงิน

การใช้บริการสั่งซื้อสินค้า ถ้าท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า การรับสินค้าที่สั่งซื้อ และการชำระเงิน

ทำการเลือกสินค้าแกลมเมอร์ คลิกที่เมนูด้านบน "ผลิตภัณฑ์แกลมเมอร์" แล้วทำการเลือกสินค้าที่ต้องการโดยกดปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า"
เลือกซื้อสินค้าได้ตามที่ต้องการเมื่อ ช้อปปิ้งสินค้าที่ต้องการจนเป็นที่พอใจ กดปุ่ม "ยืนยันการชำระเงิน" แล้วใส่รายละเอียดข้อมูลของคุณทั้งหมดให้ถูกต้อง

ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา จะติดต่อกลับไปหาท่านทางโทรศัพท์ เพื่อนัดวันเวลาในการรับสินค้า
 เรามีพนักงานส่งสินค้า บริการส่งสินค้าถึงมือของท่าน ในวันที่ท่านรับสินค้า กรุณาเตรียมเงินเพื่อชำระค่าสินค้า (ชำระเป็นเงินสด)
บริการส่งสินค้าฟรี เมื่อสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป
สั่งซื้อสินค้าไม่ถึง 1,500 บาท คิดค่าบริการส่งสินค้า 200 บาท
จัดส่งสินค้าภายใน 3 วัน
***ไม่จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์

หากมีปัญหาและต้องการเปลี่ยนวันเวลาในการรับสินค้า
กรุณาแจ้งกลับมาที่
Call Center โทร. 02-731-2011
***กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนส่งสินค้า1วัน

การบริการส่งสินค้า ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด จัดส่งสินค้าแบบ พัสดุเก็บเงินปลายทาง

พกง. มีขั้นตอน ดังนี้
1. บุรุษไปรษณีย์จะส่งใบแจ้งให้ท่านไปรับพัสดุ ตามชื่อและที่อยู่ที่ท่านแจ้งมา
2. นำใบแจ้งฉบับนั้น พร้อมด้วยบัตรประชาชนของท่าน ไปรับสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมทั้งชำระเงินค่าสินค้า
3. ที่ทำการไปรษณีย์ที่ท่านจะไปรับพัสดุ จะต้องอยู่ในเขตหรือพื้นที่เดียวกับชื่อและที่อยู่ ที่ท่านแจ้งไว้
4. โปรดแจ้ง ชื่อ-สกุล ตามบัตรประจำตัวประชาชน เพราะการไปรับสินค้า ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน รับสินค้าภายในเวลา 15 วัน โดยนับจากวันที่พัสดุส่งไปถึงไปรษณีย์ปลายทาง
บริการส่งสินค้าฟรี เมื่อสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป
สั่งซื้อสินค้าไม่ถึง 1,500 บาท คิดค่าบริการส่งสินค้าตามน้ำหนักของสินค้า
จัดส่งสินค้าภายใน 3 วัน

หากหลายวันแล้ว ยังไม่ได้รับใบแจ้งให้ไปรับพัสดุ ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาในความล่าช้าของพนักงานไปรษณีย์
หรือกรณีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ในช่วงเทศกาล
กรุณาติดต่อกลับมาที่ haircare@glammer.comหรือโทรแจ้งกลับมาที่
Call Center โทร. 02-731-2011
ทางเราจะทำการตรวจสอบให้ทันที ( โดยการตรวจสอบพัสดุฯกับทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ จะตรวจสอบได้ในวันและเวลาทำการเท่านั้น)

*** หากท่านไม่ไปรับสินค้าภายในเวลา 15 วัน โดยนับจากวันที่พัสดุส่งไปถึงไปรษณีย์ปลายทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งสินค้าให้กับท่าน ในการสั่งซื้อครั้งต่อไปของท่าน เว้นเสียแต่ว่า ท่านจะมีเหตุผลอันสมควร ที่ไม่ไปรับสินค้าภายในเวลาที่กำหนด หรือใบแจ้งให้ไปรับพัสดุสูญหาย กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบ มิฉะนั้น เราจะทำการ Backlist ข้อมูลของท่าน
กรุณาแจ้งกลับมาที่ Call Center โทร. 02-731-2011

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่
haircare@glammer.comหรือโทรสอบถามที่Call Center โทร. 02-731-2011