Line ID: 086-5222313
 +662-731-2011

ความหมายของวัน Intelligent Day

INTELLIGENT DAY

ทุกๆเดือนพฤษภาคม อันเป็นเดือนแห่งการก่อตั้ง โรงเรียนศูนย์การศึกษาศิลปะความงามนานาชาติ Glammer Education ( 22พ.ค.2545 ) บรรดาศิษย์เก่า,ศิษย์ใหม่,ครูอาจารย์,นักออกแบบ รวมทั้งพนักงานทุกๆคน ของ Glammer Education จะมาร่วมงานนี้ทุกๆปี ก็เพราะ Intelligent Day เป็นวันสำคัญของ Glammer Education มีความหมายมากกว่า วันชุมนุมศิษย์เก่าซึ่งมีค่ามากกว่า วันครบรอบวันเกิดและก็ประกอบไปด้วย สาระสำคัญมากมายไปกว่า แค่เพียงการพบปะสังสรรค์กันธรรมดา เพราะในวันงานจะมีแชมป์คลื่นลูกใหม่เกิดขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็น New Comer of the Year, Total Intelligent Design Award เป็นต้น มีพิธีสถาปนานักออกแบบ, บันได 7 ขั้นของแกลมเมอร์, รวมทั้งพิธีกัลยาณคุณ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญููต่อครูบาอาจารย์ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่จบในแต่ละปี พร้อมประกาศเกียรติคุณแด่นักศึกษาเกียรตินิยม และศิษย์เก่าที่สร้างผลงานดีเด่นต่อสาธารณะชน มีการนำเสนอ Trend ผมของ Glammer ใน Collection ใหม่ล่าสุดของปีนั้น ๆ Intelligent Day จัดยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆปี เพราะแต่ละปี Glammer ได้ผลิตนักออกแบบคลื่นลูกใหม่ ออกไปสู่วงการแฟชั่นผมไทยมากมาย จนเป็นพลังคลื่นลูกใหม่ที่เราขนานนามว่า
" พลังแห่งสีฟ้า "

" SPIRIT OF THE NATURE "

Art as Imitation ศิลปะ คือ การเลียนแบบ ทัศนะของ Plato ซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวกรีกมีความเห็นว่า " ศิลปะ" คือ การเลียนแบบธรรมชาติ ถือว่าเป็นการทำซ้ำในรูปลักษณะของสิ่งที่มีอยู่แล้ว Plato เห็นว่าสิ่งที่เราเห็น เราจับต้องได้ด้วยประสาทสัมผัส รอบกายเรายังไม่ใช่ความงามที่แท้จริง คือ ความงามในอุดมคติ (Ideal) หลายปีมานี้ เราเดินทางมาไกล ผ่านพบสิ่งใหม่ๆแปลกตา สายตาจับจ้องไปไกลสุดสายตามองหาความเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนไปตามกาลเวลา วันนี้เป็นวันที่เราจะหยุดพักสายตา หันมามองรอบกายหาความสมดุลแห่ง ชีวิต และจิตวิญญาณ คงเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่หยุดพัก ธรรมชาติจึงเป็นอีกพลังหนึ่ง ที่จะช่วยเติมเต็มเป็นที่พึ่งพิง ที่จะสร้างความพร้อมที่จะมุ่งหน้าต่อไป ธรรมชาติ คือ พลังชีวิต ให้ความรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายและสุขสบาย สีโทนเย็น เช่น น้ำเงิน, เทา, ขาว, บลอนด์, เขียว คือสีที่ระบายอยู่ในสรรพสิ่งรอบกาย เช่น น้ำทะเล ปุยเมฆ นกนางแอ่น ต้นไม้ใบหญ้า แซมด้วย ขอบฟ้ายามอาทิตย์ลับฟ้าที่ธรรมชาติจะวาดผสมสีส้ม, ชมพู, ใสสว่าง เป็นประกายแวววาว องค์ประกอบที่สมบูรณ์ ของความเป็นตัวของตัวเองของธรรมชาติและสีสันที่ลงตัว ที่ธรรมชาติบรรจงสร้าง ย่อมมีอานุภาพต่อมวลมนุษย์ชาติ ที่จะเรียนแบบและอยู่กับมันอย่างกลมกลืน เพราะในที่สุดมนุษย์ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั้น ๆ สักวันหนึ่ง

TOTAL INTELLIGENT DESIGN (ศิลปะการออกแบบภาคบูรณาการ)

โรงเรียนเสริมสวยแกลมเมอร์ Glammer Education ได้ริเริ่มหลักสูตรภาควิชาการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้กับนักออกแบบความงาม อันจะเป็นปัจจัยในการสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์อย่างมีศิลปะ ภายใต้คำนิยามที่ว่า “ศิลปะการออกแบบภาคบูรณาการ” Total Intelligent Design หากนักออกแบบความงามได้รับการพัฒนาจินตนาการสร้างสรรค์ภาคบูรณาการแล้ว สิ่งที่ได้รับก็คือผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มีมาตราฐานการทำงานที่ดีขึ้น เพื่อการพัฒนาและการแข่งขันออกแบบนานาชาติ และที่สำคัญที่สุด อันเป็นเจตนารมณ์ของ โรงเรียนเสริมสวยแกลมเมอร์ Glammer Education ก็คือ การทำงานร่วมกันของนักออกแบบความงามทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น ช่างผม ( Stylist ) ช่างทำสีผม ( Technician ) ช่างแต่งหน้า ( Make Up ) ช่างออกแบบเสื้อผ้า ( Designer ) มีความลงตัวไม่ขัดแย้งกัน และสามารถสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันด้วยจินตนาการที่เสมอภาค อันจะทำให้ผลงานออกแบบเข้าสู่การเป็นสากลที่แท้จริง