Line ID: 086-5222313
 +662-731-2011

หลักสูตรฟื้นฟูมาตราฐาน

หลักสูตรฟื้นฟูมาตราฐาน
หลักสูตรฟื้นฟูมาตราฐานตัด-ซอยผมหญิง สำหรับช่างผมผู้ที่มีประสบการณ์

Intensive Course
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ช่างผมที่เพิ่งมีประสบการณ์ 1-3 ปี ที่ต้องการวางพื้นฐานการตัดซอย ที่ได้มาตรฐาน อันจะเป็นรากฐานในการทำงานที่ดีในอนาคตเพราะงานสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีรากฐานมาจากการทำงานพื้นฐานที่ถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ ช่างผมมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนาน แต่รู้ว่าตัวเองพื้นฐานการตัดซอยไม่แน่นและอยากจะพื้นฟูพื้นฐานการตัดซอยเสียใหม่ ก็สามารถเข้าร่วมหลักสูตรนี้ได้ หลักสูตรนี้จะมีทั้งการสาธิตและการเรียนภาคปฏิบัติ  

หลักสูตรการเรียน  วัตถุประสงค์ เวลาเรียน ค่าเรียน สิ่งที่จะได้
Advance Cutting Course
(woman)
เติมเต็มการตัดซอยทรงที่นร.ขาดความมั่นใจ 3 วัน 5,000.- นร.เอารูปทรงผมที่จะเรียนมาเรียน5ทรง 
Creative Cutting Course
(woman)
ออกแบบตัดซอยให้สมบุคคลิกของลูกค้า 3 วัน 6,000.- เรียนรู้วิธีตัดซอยตามโครงสร้างของลูกค้า 
Collections Cut&Color Course เรียนรู้วิธีการทำสีและตัดซอยตามเทรนด์ 3 วัน 8,000.- เรียนทำสีตัดซอยตามแฟชั่นแต่ละฤดูการณ์ 
Individual
Cutting
Foundation
(woman)
หลักสูตรฟื้นฟูมาตรฐานซอยผมหญิงตัวต่อตัว 12 วัน 50,000.- เรียนตัดซอยผมหญิงแบบตัวต่อตัว